Công ty cổ phần thông tin IVINH - 87 Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

 
 
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 

      - Tầng 3, Tòa nhà 87 – Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh, Nghệ An

      - Văn phòng Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà V.E.T, 98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Website:       http://www.ivinh.com/

Email:            info@ivinh.com

Tel:                 +84 38 3849949

Fax:                +84 38 3849949

Hỗ trợ khách hàng

Hồ Hải Long: 0948.115.507

Add: 87 Minh Khai, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Tel: 0948.115.507
Website: www.ivinh.com